Welkom op Basisschool Sint Paulus

Kindcentrum Paulus ... een sterk fundament voor jouw toekomst!

Onze school ligt in Heerlen-Noord en behoort, samen met ruim 40 andere scholen in de regio, tot stichting INNOVO. De missie van onze school is het bieden van eigentijds, toekomstbewust onderwijs als basis voor een leven lang leren. Onze slogan 'Kindcentrum Paulus ... een sterk fundament voor jouw toekomst!' betekent voor ons de optimale balans vinden tussen kennis, vorming en het (aan)leren van nieuwe vaardigheden voor alle leerlingen.

De kernwaarden van KC Paulus (fundament, levensvaardigheden, verbinding, zelfverantwoordelijkheid, persoonlijke ontwikkeling en kansen) hebben een directe relatie met het onderwijskundig profiel van onze school: 
  • Een veilig schoolklimaat;
  • Basisvaardigheden op maat;
  • Oriëntatie op jezelf en de wereld;
  • Zelfverantwoordelijkheid.

Daarnaast zijn wij een SWPBS-school. Dit houdt in dat we werken met een doorgaande lijn om kinderen positief te stimuleren om goed gedrag te laten zien in de school. We hanteren daarbij zodanig de schoolwaarden die voor ons leiden tot een veilige school met respectvolle relaties in gezamenlijke verantwoordelijkheid.

Ook zijn we trots op het feit dat het eerder behaalde predicaat 'GOED'  (in 2016) in het voorjaar van 2021 nog eens extra 'verzilverd' is door de onderwijsinspectie! En dat we onze missie en visie mogen voortzetten in een volledig nieuw en modern gebouw!

Onder de kopjes school, schooldocumenten en projecten kunt u alle relevante informatie vinden over onze school.