Gezonde school


                                                                                                                                                                                      

De Gezonde School en JOGG

Onze school heeft het predicaat "Gezonde school". Dat wil zeggen dat wij zoveel mogelijk samen met u streven naar het maken van gezonde keuzes.

Zo hebben alle kinderen op onze school hun eigen bidon die gevuld wordt met water. Kinderen mogen gedurende de dag water drinken als ze dorst hebben.
Wij schrijven ons elk jaar in voor het GRUITproject. Dan krijgen alle kinderen gedurende enkele maanden 3 stukken fruit/groenten gratis per week van de school.
In de werkgroep die met gezond gedrag bezig is, zitten enkele ouders en Mandy Braun van de GGD.

Binnen de gemeente Heerlen zijn wij één van de JOGG scholen. JOGG staat voor 'Jongeren Op Gezond Gewicht'. Afgelopen schooljaar hebben wij ons voornamelijk gericht op het drinken van water en het eten van fruit en op 'bewegen'. Bewegen is, net zoals water, namelijk gratis en is ook nog heel gezond. Daarbij vinden de kinderen bewegen erg leuk. Zo vinden er regelmatig proeflessen van allerlei sporten op school plaats en maken wij dankbaar gebruik van ( gratis) naschools sporten!

Traktaties

Sinds een paar jaar trakteren de kinderen niet meer op school met verjaardagen. Om de kosten en verplichten te drukken voor de ouders introduceren we op het einde van het schooljaar een leuke viering. Hier nemen alle leerlingen wat lekkers mee wat ze kunnen delen met de hele groep. Uiteraard staan we wel nog stil bij de verjaardag van uw zoon/dochter op de dag zelf.