INNOVO is de koepelorganisatie van ruim 40 scholen voor primair onderwijs in Zuid- en Midden-Limburg. Ruim 9.000 leerlingen bezoeken onze scholen. INNOVO heeft 750 leerkrachten in dienst en ruim 350 medewerkers met ondersteunende taken. INNOVO bouwt voort op een onderwijstraditie van 100 jaar goed basisonderwijs in Heerlen en wijde omgeving.

Het schoolbestuur Innovo

INNOVO is de koepelorganisatie van ruim 40 scholen voor primair onderwijs in Zuid- en Midden-Limburg. Ruim 9.000 leerlingen bezoeken onze scholen. INNOVO heeft 750 leerkrachten in dienst en ruim 350 medewerkers met ondersteunende taken. INNOVO bouwt voort op een onderwijstraditie van 100 jaar goed basisonderwijs in Heerlen en wijde omgeving.

Het bevoegd gezag van de stichting wordt gevormd door het College van Bestuur: mw. Carola van der Weijden, voorzitter en mw. Nicole van Wolven, lid. Het College van Bestuur legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht, die een controlerende taak heeft ten aanzien van de vastgestelde doelen. Het College van Bestuur houdt kantoor aan de Ruys de Beerenbroucklaan 29A te Heerlen. Hier is ook het servicebureau gevestigd dat ondersteuning biedt aan de scholen en het college. Op het servicebureau zijn deskundigen werkzaam in de disciplines financiën, huisvesting, ICT, administratie, personele, juridische en onderwijskundige zaken.

Postadres
Postbus 2602,
6401 DC Heerlen

Bezoekadres
Ruys de Beerenbroucklaan 29a
6417 CC Heerlen
Tel: 045 5447144
E-mail: mail@innovo.nl
Website: www.innovo.nl

De directeur van de school is integraal schoolleider. Dat betekent dat de directeur verantwoordelijk is voor de onderwijskundige inhoud en vormgeving van het onderwijs, de verdeling van de beschikbare middelen, de inzet en de ontwikkeling van het personeel, het beheer van het schoolgebouw en de communicatie met alle bij de school betrokken geledingen.