De oudervereniging

De oudervereniging heeft zich ten doel gesteld om door middel van schoolse en buitenschoolse activiteiten de samenwerking tussen school en ouders te bevorderen. Tijdens OV-vergaderingen worden activiteiten gepland en naderhand in samenwerking met het team uitgevoerd. Deze activiteiten worden voor een belangrijk deel uit de kas van de oudervereniging betaald. Om dit laatste mogelijk te maken, vraagt de oudervereniging een eigen bijdrage in de vorm van een contributie en organiseert zij daarnaast activiteiten die extra geld in het laatje brengen.

De oudervereniging heeft statuten en een huishoudelijk reglement waarin beschreven staat volgens welke regels de vereniging bestuurd wordt. Zie voor de jaarlijks wijzigende zaken de informatie in de schoolkalender.

Onder andere de Sinterklaasviering, Kerstviering, carnaval, sportdag, schoolreisje, etc. zijn niet mogelijk zonder onze actieve en betrokken oudervereniging. Het is slechts een kleine greep uit de diverse activiteiten die zij organiseren of mede mogelijk maken.
 
De inkomsten van de oudervereniging bestaan uit de jaarlijkse contributie en geld opbrengende acties. De hoogte van de contributie wordt vastgesteld tijdens de algemene jaarvergadering (ALV).
 
Onze oudervereniging bestaat uit de volgende leden:
Dhr. R.  Geene (penningmeester)
Mevr. K. van der Steen
Mevr. J. Dewitte
Mevr. J. Borgschot
Mevr. M. Aretz
Mevr. S. 
El Ebouallati-Tibouch
Mevr. M. Joosten
Mevr. S. Gruyters
Mevr. L. Lorello
 
Mw. Ubaghs is onze "verkeersouder". Zij organiseert in samenwerking met juf Romy delen van het verkeersonderwijs en leuke extra's die hieraan gekoppeld zijn.