De taalklas

De taalklas is voor NT2 kinderen. Dit zijn asielzoekerskinderen, die een status hebben gekregen, en nieuwkomers (arbeidsmigranten). In deze klas zitten kinderen die minder dan twee jaar in Nederland zijn en de Nederlandse taal nog onvoldoende beheersen. Dit zijn kinderen van 6 t/m 12 jaar. Om elk kind op hun eigen niveau les te kunnen geven is er een leerkracht en onderwijsondersteuner aanwezig. De kinderen wonen niet allemaal in de buurt. Er zijn kinderen die een stukje moeten fietsen, met openbaar vervoer of een taxi naar school komen.

In de ochtenduren krijgen de kinderen rekenen, lezen, taal en spelling. De kinderen krijgen instructie op hun eigen niveau. Dit kan bij de reguliere groepen zijn of in kleine groepjes in de Taalklas.

's Middags werken de kinderen in de Taalklas en ligt de focus voornamelijk op woordenschat. Veel kinderen gaan na een periode van maximaal twee jaar naar een andere school die dichter bij hun huis is.