Cultuur

Vanaf het schooljaar 2016-2017 hebben wij samen met SCHUNK een nieuw programma voor cultuureducatie opgestart.

Abel is een flexibel, multidisciplinair cultuureducatiemodel speciaal ontwikkeld om de vraag van het onderwijs adequaat en efficiënt te kunnen beantwoorden. Deze vraag verschilt uiteraard per school, maar de algemene behoefte is om cultuureducatie een geïntegreerde plek te geven in het onderwijs. Abel biedt daarbij hulp en is het noodzakelijke steuntje in de rug. Zoals Abel Tasman op ontdekkingsreis ging willen wij het kind in aanraking brengen met cultuureducatie. Zie ook: http://schunck.nl/abel