Het inspectierapport

Waardering inspectie

Toelichting van de school
Gedurende de periode oktober 2016 - februari 2017 heeft stichting INNOVO (het bestuur waar o.a. basisschool St. Paulus deel van uitmaakt) deelgenomen aan de pilot 'bestuursgericht toezicht' van de onderwijsinspectie en aan het initiatief 'bestuursvisitatie' vanuit de PO-raad.
Basisschool St. Paulus was een van de acht scholen die zijn meegenomen in dit brede inspectieonderzoek. Op de onderzochte indicatoren scoort onze school op drie van de vier onderdelen goed en op een onderdeel voldoende, waardoor de totale beoordeling op "goed" uitkwam. Een resultaat om trots op te zijn! 
Het betreffende inspectierapport is vervolgens definitief vastgesteld op 6 april 2017 en kunt u inzien door te klikken op de volgende link: inspectierapport vierjaarlijks onderzoek