De taalklas

De taalklas is voor NT-2 kinderen, dit zijn asielzoekerskinderen die inmiddels een status hebben gekregen en nieuwkomers (arbeidsmigranten). In deze klas zitten kinderen die minder dan twee jaar in Nederland zijn en de Nederlandse taal nog onvoldoende beheersen. De kinderen wonen niet allemaal in de buurt. Er zijn kinderen die een stukje moeten fietsen, met openbaar vervoer of een taxi naar school komen. In de ochtenduren krijgen ze les in de taalklas. De aandacht gaat dan vooral uit naar het leren van de Nederlandse taal, zodat de kinderen zo snel mogelijk de lessen in de reguliere Nederlandse klassen kunnen volgen. Veel kinderen gaan na een periode van ongeveer één à  twee jaar naar een andere school die dichter bij hun huis is.
's Middags werken de kinderen in de verschillende groepen, zodat ze leren omgaan met kinderen van hun eigen leeftijd. Het gaat er dan om dat de kinderen integreren in de groepen en alvast wennen aan het Nederlandse onderwijs.