De MR

Op elke school in Nederland is een medezeggenschapsraad (MR) actief. Onze M.R. bestaat uit twee ouders (oudergeleding) en twee leerkrachten (personeelsgeleding). In de M.R. wordt over de opzet, de inhoud en de organisatie van belangrijke schoolse zaken gesproken die van advies of instemming moeten worden voorzien voordat zij door ons schoolbestuur kunnen worden uitgevoerd. U dient dan te denken aan zaken als het vaststellen en wijzigen van het schoolwerkplan, de vakantierooster, het activiteitenplan van de school of grote uitgaven. De directeur kan de raad ondersteunen en informeren. Onze MR komt ongeveer zes keer per jaar bijeen. 

De MR van de St. Paulus bestaat uit:
Oudergeleding              Mevr. Giesela Mols 
                                                Mevr. Sandra Abels
Personeelsgeleding    Mevr.   Mariëlle Eijpe (voorzitter)
                                                Mevr.  Romy Vroemen (secretaris)
Deze MR is een onderdeel van de Gezamenlijke Medezeggenschapsraad (GMR) binnen INNOVO.