Next Level Kids

Kijken over de muren van St. Paulus (Next Level Kids)

Op onze school is juffrouw Romy vanaf december elke donderdag vrij geroosterd om een naschools aanbod te ontwerpen voor een aantal leerlingen uit de groepen 5, 6 en 7. Dit project wordt gesubsidieerd vanuit het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en het wordt uitgevoerd samen met de basisscholen De Schakel, De Wegwijzer en De Broederschool. Ook op deze scholen wordt er een leerkracht vrij geroosterd om het project verder vorm te kunnen geven. Deze vier INNOVO-scholen gaan gezamenlijk aan de slag om een programma te ontwerpen dat later op meerdere basisscholen in Nederland uitgevoerd kan worden. In dit aanbod staan onder andere de volgende activiteiten centraal: studiebegeleiding, ontwikkeling van sociale vaardigheden, verlengd aanbod (uit de wereld van wetenschap, techniek, sport en cultuur) en taalactivering.

De leerlingen zullen ook de wereld buiten St. Paulus gaan ontdekken en hiervoor zullen we mogelijk bedrijven of instanties in de directe omgeving gaan bezoeken.