De oudervereniging

De oudervereniging heeft zich ten doel gesteld om door middel van schoolse en buitenschoolse activiteiten de samenwerking tussen school en ouders te bevorderen. Tijdens OV-vergaderingen worden activiteiten gepland en naderhand in samenwerking met het team uitgevoerd. Deze activiteiten worden voor een belangrijk deel uit de kas van de oudervereniging betaald. Om dit laatste mogelijk te maken, vraagt de oudervereniging een vrijwillige ouderbijdrage en organiseert zij daarnaast activiteiten die extra geld in het laatje brengen.

De oudervereniging heeft statuten en een huishoudelijk reglement waarin beschreven staat volgens welke regels de vereniging bestuurd wordt. Zie voor de jaarlijks wijzigende zaken de informatie in de schoolkalender.

Onder andere de Sinterklaasviering, Kerstviering, carnaval, sportdag, schoolreisje, etc. zijn niet mogelijk zonder onze actieve en betrokken oudervereniging. Het is slechts een kleine greep uit de diverse activiteiten die zij organiseren of mede mogelijk maken.
 
De inkomsten van de oudervereniging bestaan uit de jaarlijkse contributie en geld opbrengende acties. De hoogte van de contributie wordt vastgesteld tijdens de algemene jaarvergadering (ALV).
 
Het dagelijks bestuur bestaat uit:
Voorzitter: Mevr. J. Sintzen
Penningmeester:  Dhr. R. Geene /  Mevr. G. Mols
Secretaris: Mevr. G. Mols
Leden: Mevr. Van der Steen, Mevr. J. Borgschot, Mevr. A. Franke, Mevr. W. Voogd, Mevr. M. Aretz, Mevr. J. Dewitte en Mevr. S. El Ebouallati-Tibouch.

 
Mw. Ubaghs is onze "verkeersouder". Zij organiseert in samenwerking met juf Romy delen van het verkeersonderwijs en leuke extra's die hieraan gekoppeld zijn.